Sau

Gjeterhund.biz

Dette site er for information omkring gjeterhundetrening og andre aktiviteter for bedriften That'll Do.

Sauene

At vide noget om sauene er mindst 34% af det at kunne arbejde med en gjeterhund

Når der skal arbejdes med sau og gjeterhunde, uanset om årsagen er arbejde i saueholdet eller gjeterhundetrening som hundesport, er det af altafgørende betydning, at sauene respekteres som levende væsener med ret til en fair behandling. Sau er meget venlige dyr, som er langt mere end træningsobjekter for hunde. Menneskets rolle er at arbejde med hunden på en sådan vis at sauene ikke stresses unødigt, men at dyrene ledes i den ønskede retning, ved brug af kendskab til såvel fårenes som hundens naturlige adfærd, som i den givne situation skal styrkes eller dæmpes.

 

Grundlaget for et godt samarbejde mellem menneske, hund og sau er derfor et godt kendskab til adfærd, og en gensidig respekt opnået på grundlag af forståelse. Når dette samarbejde er oprettet, er nogle af sidegevinsterne lettere behagelige arbejdsgange for mennesket, et meningsfyldt liv for hunden og sunde sau med gode produktionsresultater.

 

Sau er flok- og flygtdyr. Dette er skal mennesket og hunden altid arbejde ud fra for at nå frem til situationen, hvor der er gensidig respekt sau, hund og menneske alle i mellem. Eksempelvis vil et en sau, der er kommet væk fra flokken, vil blive meget stresset og kan opbygge et desperat mod til at angribe hunden eller på anden måde kaste sig i døden. Af denne grund skal sauen, der er kommet væk fra flokken, have plads til selv at søge hen til flokken igen. I mange situationer er det, af hensyn til dyrenes stressniveau, hensigtsmæssigt at lade flokken komme hen til den enlige sau.

Sauene og geiterne

Hundetrænede sau vil altid søge hen til mennesket (hvis denne ikke tidligere har skuffet sauene ved sin adfærd, og hvis sauene kan fornemme at mennesket kan styre hunden). Mennesket virker som sauenes sikre sted, og mennesket kan dermed indtage positionen som ledersau. Mennesket kan dermed lede sauene i den ønskede retning, støttet af det tryk hunden lægger på sauene.

 

 

 

De smarte sau

Sau er ikke dumme dyr - de er bare ikke mennesker. De er derimod gode til at aflæse mennesker og hunde. Det er nødvendigt for et byttedyr, at kunne aflæse potentielle fjenders, for dermed at kunne sikre egen overlevelse. Sau er gode til at bedømme og visuelt genkende eksempelvis ansigtstræk. Det er påvist at sau er i stand til at genkende og skelne mellem mindst 50 forskellige saus ansigtstræk ved brug af synet alene. Det samme resultat er nået ved ansigtstræk hos mennesker, og sandsynligheden for det samme gælder for ansigtstræk hos hunde er stor.